Beste Emily-skryfkompetisie

Aandag alle graad 10’s!

Wen R10 000!

én R5 000 vir jou Afrikaans-onderwyser én R5 000 vir jou skool!

Dit is maklik! Al wat jy hoef te doen, is om ’n brief van 500 woorde te skryf (of ’n kort video te maak)

Hier is die agtergrond

Die Vrouemonument is op 16 Desember ’n eeu gelede in Bloemfontein geopen ter ere van die meer as 22 000 vroue en kinders wat tydens die AngloBoereoorlog (1899-1902) in die konsentrasiekampe gesterf het.

Die openingsrede sou gelewer word deur Emily Hobhouse, die vrou wat haar tydens die oorlog vir die lot van dié vroue en kinders beywer het.

Sy het in 1913, onderweg na die openingseremonie, siek geword, maar haar toespraak is daar voorgelees aan die sowat 20 000 mense wat die seremonie bygewoon het.

 • Dit word bestempel as een van die beste toesprake nog op Suid-Afrikaanse bodem, een wat vandag steeds ewe relevant is as ’n eeu gelede.

 

Só neem jy deel

 1. Lees Emily se toespraak. Gaan na www.cumlaudemedia.com/downloads en lees die  Afrikaanse vertaling van Hobhouse se toespraak.
 2. Kyk na die kleure. Let veral op na die geskakeerde dele van die toespraak. Al ses hierdie temas – vroueregte, vergifnis, magsmisbruik, opoffering, menseregte en versoening – is vandag steeds ewe relevant as 100 jaar gelede.
 3. Dink ’n bietjie! Wat reken jy sou Emily interessant vind oor Suid-Afrika van vandag? Wat sou haar verras, beïndruk of ontstel?
 4. Skryf! Kies iets – enigiets – en skryf ’n Beste Emily-brief en vertel haar iets wat jy reken sy behoort te weet of graag sou wou weet van Suid-Afrika in 2013: iets wat jy beleef het, iets wat jou bekommer, iets wat jou moed gee…enigiets, groot of klein. (Lees die voorbeeldbrief – ja, ook op www.cumlaudemedia/downloads. Jou brief kan min of meer op hierdie trant wees, maar waaroor jy skryf is 100% jou eie keuse.)
 5. …of maak ’n video. As jy nie wil skryf nie, kry jou slimfoon of videokamera en maak ’n video (korter as 3 min.) van iets wat jy reken Emily sou wou sien of hoor. Dit kan enigiets wees: ’n foto- of Instagram-reeks, jou eie musiekvideo of ’n Skype-boodskap, noem maar op. Pak dit op jou eie aan, of span ’n paar van jou vriende, jou klasmaats of selfs jou skoolkoor in.
 6. Maar dis nie al nie. Die skool wat persentasiegewys die meeste inskrywings stuur, kan tot R15 000 ekstra wen!
 7. Stuur dit vir ons.

 

Só skryf jy in

 

 • Laai die inskrywingsvorm af.  Jou brief moet op die inskrywingsvorm geskryf word – daar is plek vir jou naam en al die inligting wat ons benodig. Laai dit af by www.cumlaudemedia.com/downloads.
 • Onderwyser se naam? Onthou, jou inskrywing moet deur jou onderwyser bekragtig word en sy/haar naam en kontakbesonderhede moet ook ingevul word. En as jy ’n prys wen, wen hy/sy ook!
 • Stuur! Stuur jou inskrywing na emily@cumlaudemedia.com. As jy deelneem aan die multimedia/videokompetisie, stuur die inskrywing via Dropbox na dieselfde e-posadres.
 • Prysgeld
 • Beste Emily-brief: 1ste plek: R10 000; 2de: R5 000; 3de: R4 000; 4de: R3 000; 5de: R2 000
  • Beste Emily-multimedia/video: 1ste plek: R10 000; 2de: R5 000; 3de: R4 000; 4de: R3 000; 5de: R2 000
  • Skool wat die meeste inskrywings stuur: R15 000 (Indien daar meer as een skool is wat proporsioneel tot die aantal leerders in die klas of graad ewe veel inskrywings stuur, sal gehalte as addisionele kriterium gebruik word.
  • Die kompetisie is slegs oop vir graad 10-leerders.
  • Die inskrywing moet in Afrikaans wees.
  • Slegs elektroniese inskrywings word aanvaar.
  • Jy kan as individu of groep inskryf. ’n Groep wat wen, wen dieselfde prys as ’n individu.
  • Oorspronklikheid, gehalte en gevoelsinhoud sal in ag geneem word.
  • Media24 behou hom die reg voor om die briewe en video’s te publiseer (gedruk of aanlyn). Skrywers/deelnemers sal nie vergoeding daarvoor ontvang nie.
  • Inskrywings sal aanvanklik gesif word na die Top 50 in elke kategorie. Daarna sal die beste inskrywings deur ’n paneel beoordelaars beoordeel word.
  • Die wenners sal op 29 November in die onderskeie dagblaaie aangekondig word.
  • Die beoordelaars se beslissing is finaal en geen korrespondensie sal daaroor gevoer word nie.
  • Vir enige navrae, stuur ’n e-pos na emily@cumlaudemedia.com.
  • Laai die volledige reëls en regulasies by www.cumlaudemedia.com af.

 

Temas

Vroueregte – Hulle [Vroue] het die wêreld gewys dat daar nooit weer gesê kan word dat ’n vrou geen burgerregte verdien omdat sy nie aan oorlog deelneem nie

Vergifnis – Om haat te koester, is noodlottig vir jul eie selfontwikkeling: dit laat ’n letsel, want haat – soos roes – vreet aan die siel van ’n nasie, net soos dit ’n individu verteer.

Magsmisbruik – Politici wat materiële voorspoed nastreef asof dit uit eie reg ’n einddoel is, verloor uit die oog, of het nooit besef nie, dat groot nasionale voorspoed alte dikwels gepaardgaan met ’n uitkalwing van die nasionale karakter en die hoogste welstand van die mense.

 

Opoffering – Suid-Afrika is ’n eenheid en dit is vry. Sy vryheid is gewortel  in alles wat hulle gedoen het: hulle het gely; hulle het gesterwe; méér kon hulle nie doen nie. Die hoogste offer is gebring; die hoogste prys is betaal.

Versoening – Geslag na geslag sal hier staan en hulself in stilte hierdie mooi woorde inprent: in jul hande en in dié van jul kinders lê die mag en die vryheid wat verower is; julle moet nie net dié heilige geskenk koester nie, maar dit laat gedy.

Menseregte -Ons leiers sukkel steeds met die ongeleerde les dat vryheid ’n gelyke reg en erfenis is van elke kind of mens, sonder onderskeid van ras, kleur of geslag.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *