Lenteskool inskrywings nou oop!

Inligtingstuk vir Lenteskool 2016

Die Burger-Lenteskool word vanjaar weer deur Cum Laude Media aangebied. Die Lenteskool vind plaas vanaf 3 – 7 Oktober by Hoërskool Brackenfell.

Die onderrigmedium vir alle vakke is Afrikaans. Die vakke word per dag aangebied – m.a.w. jy kan vir ’n dag, twee dae of die hele week inskryf. Die onderrigtyd is ses uur per dag en klasse sal daagliks om 8:30 begin en om 16:00 eindig. Die volgende leerareas (vakke) en leerinhoude sal (onder meer) tydens die verskillende vakansieskole aangebied word:

Wiskunde

Gr.11       Gekombineerde oefeninge vanuit vraestelle en hersiening

Gr.12       Gekombineerde oefeninge vanuit vraestelle en hersiening

 

Fisiese Wetenskappe

Gr.11       Hersiening; gekombineerde oefeninge vanuit vraestelle.

Gr.12       Hersiening; gekombineerde oefeninge vanuit vraestelle

 

Besigheidstudies (Slegs gr. 12)

Gr.12       Spanwerk en konflikhantering, ekonomiese sektore, leierskap en bestuur, gehaltebestuur, beleggings, versekering, ondernemingsvorme, aanbieding van inligting

 

Rekeningkunde

Gr.11       Waardevermindering en bateverkope, Vennootskappe, Vervaardiging, Begrotings, Voorraadstelsels.

Gr.12       Maatskappye, Vaste bates en voorraad, Versoenings, BTW, Begrotings, Vervaardiging.

 

Lewenswetenskappe

Gr.11       Gaswisseling; ekskresie; omgewingstudie en die mens se impak op die omgewing.

Gr.12       Endokriene stelsel, homeostase en temperatuurregulering, on- en geslagtelike voortplanting/lewenssiklusse van plante en insekte, voortplantingstrategieë, menslike voortplanting, bevolkingsekologie (grootte van bevolking, patrone in menslike bevolking, sosiale organisasie, gemeenskapstrukture en gemeenskapsveranderinge oor tyd).

 

Afrikaans (Huistaal – Taal) (slegs gr. 12)

Gr.12       Skryf (Stelwerk); Taal

Laai die inskrywingsvorm af by www.cumlaudemedia.com/downloads en faks (of e-pos) dit aan ons terug. Betaal die kursusgeldin by Standard Bank, Rekeningnommer 272724963. Begin asb. die deposito-verwysing met Skool gevolg deur jou naam en

van. Faks (of e-pos) die inskrywingsvorm en die depositostrokie vir ons na (f) 086 720 3989 of e-pos: rentia@cumlaudemedia.com. Kontak ons gerus by 079 550 6339 om te bevestig dat ons beide vorms ontvang het.

Leerders is vir hul eie vervoer, verblyf en middagete verantwoordelik. Bring asb. die nodige skryfbehoeftes saam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *