BLITSBREIN JUNIOR 2020 – Reëls en Regulasies

Weens die Covid-19-pandemie en vlakke van inperking tans in Suid-Afrika is die kompetise asook kompetisiereëls vir vanjaar aangepas.

1) Enige leerder wat gedurende 2020 in graad 8, 9, 10 of 11 is, kan aan die Algemene Kenniskompetisie (Blitsbrein Junior) vir 2020 deelneem.

2) Registrasie en deelname is gratis en die vraestelle sal in Afrikaans wees.

3) Leerders in publieke en private skole (in enige provinsie van Suid-Afrika) mag deelneem. Afhangend van die vlakke van inperking, kan die finale ronde steeds in die Wes-Kaap, Gauteng en Vrystaat afgelê word. Finaliste moet bereid wees om op eie onkoste die finale by te woon.

4) Daar sal twee vraestelle/kompetisies wees: een vir graad 8&9-leerders en een vir graad 10&11’s.

5) Die kompetisie bestaan uit twee rondes: uitdunronde wat aanlyn by skole geskryf word en  ʼn finale ronde wat in Kaapstad, Gauteng en Vrystaat afgelê sal word. Sien punt no. 16.

6) Skole en/of onderwysers moet deelnemende leerders voor/op 8 Julie 2020 aanlyn registreer. Volg die onderstaande registrasieprosedure:

6.1) Registreer by www.cumlaudemedia.com*. (Klik op die toepaslike skakel om leerders vir die gr. 8&9-kompetsie OF vir die gr.10&11-kompetisie in te skryf)

6.2) Die registrasieproses sluit Woensdag 8 Julie (om 17:00).

6.3) Leerders kan self registreer of onderwysers kan leerders registreer. Maak die korrekte keuse by inskrywing.

6.4) Deelnemers moet aandui in watter van die drie provinsies hulle die finaal gaan aflê. Die organiseerders behou egter die reg voor om leerders, volgens die skool se ligging, vir die finaal in te deel.

6.5) Indien die registrasie suksesvol was, sal elke leerder ‘n bevestigende e-pos met inligting oor die kompetisie ontvang. Kyk ook in die “junk/spam” lêer van die e-posrekening.

6.6) Onderwysers sal voor die uitdunronde ʼn e-pos ontvang van leerders wat geregistreer het.

6.7) Leerders wat suksesvol geregistreer het, sal ook ʼn oefenronde kan aflê. Besonderhede sal per e-pos gestuur word.

6.8) Die uitdunronde vind plaas op 10 Julie vanaf 14:00. Die kompetisie sal tot 17:00 aktief wees. Die skakel na die vraestel sal dan aktief wees. Leerders klik dan op die skakel (wat vroeër per e-pos aan hulle gestuur is) om die vraestel af te lê. Dit gee die geleentheid vir verskeie leerders om gedurende die tyd die vraestel af te lê.

6.9) Leerders beantwoord soveel moontlik vrae (maks. 100 vrae) in die toegelate 20 minute. Ouers/Voogde moet asb toesighou. Eksamentoestande geld.

7) Deelnemende skole moet verseker dat deelnemers betroubare toegang tot die internet het, asook genoeg rekenaars waarop leerders kan skryf. Die internet mag nie vir navorsingsdoeleindes tydens die kompetisie gebruik word nie.

8) Die uitdunronde sal op 10 Julie 2020 vanaf 14:00 tot om 17:00 aanlyn afgelê word (op ‘n rekenaar, selfoon of tablet)

9) Die uitdunronde moet onder behoorlike toesig (eksamentoestande) afgelê word. Geen sakrekenaars of soekenjins van rekenaars mag gebruik word nie.

10) Dit is deelnemers se verantwoordelikheid om seker te maak die skool se “firewalls” en sekuriteitstelsels blokkeer nie die webwerf nie. Die webwerf funksioneel optimaal met  Chrome of Firefox (bedryfstelsel).

11) Die vraestel vir die uitdunronde bestaan uit 100 vrae wat lukraak verander word (randomise).  Leerders het 15 minute om soveel moontlik vrae korrek te beantwoord.

12) Leerders se individuele tye wat dit neem om die vraestel te voltooi, sal ook in ag geneem word. Verkeerde antwoorde sal negatief gemerk word. Indien daar meer as een leerder is wat tydens die uitdunronde/finale ronde 100% behaal het, sal die vinnigste tyd die volgende oorwegende faktor wees by die bepaling van die finaliste/wenner.

Puntetoekenning:

5 punte vir elke korrekte antwoord

-2 punte vir verkeerde antwoorde

0 punte vir vrae wat nie beantwoord is nie.

13) Dertig finaliste (per kompetisie), sal uitgenooi word na die finale ronde. Finaliste moet bereid wees om aan die finale ronde op 15 Augustus in Kaapstad, Gauteng of Vrystaat deel te neem. Reis-en verblyfkostes sal vir die finalis se eie rekening wees.

14) Elke finalis wat die finale ronde aflê, ontvang ʼn sertifikaat van deelname.

15) Die finale sal op Saterdag 15 Augustus aanlyn plaasvind. Die finaliste word ingedeel per provinsie volgens die keuse wat die leerders tydens die registrasieproses uitgeoefen het. BELANGRIK: Die organiseerders behou egter steeds die reg voor om leerders, volgens die skool se ligging, vir die finaal in te deel.  (Daar sal vroegtyding aan finaliste gekommunikeer word  hoe die finale afgelê gaan word).

16) Die beoordelaars se beslissing is finaal en geen korrespondensie sal daaroor gevoer word nie.

17) Geen individuele terugvoer sal aan deelnemers gegee word nie. Algemene terugvoer kan moontlik aan die deelnemende skool gestuur word.

18) Delnemers sal twee weke na die betrokke ronde hulle punte per e-pos ontvang.

19) Die organiseerders behou hulle die reg voor om nie al die pryse toe te ken nie en hulle beslissing is finaal.

20) Media24/Netwerk24/Cum Laude Media behou hom die reg voor om foto’s van die finaliste te publiseer (gedruk of aanlyn). Dit kan ook in toekomstige bemarkingsmateriaal gebruik word. Deelnemers/finaliste sal nie vergoeding daarvoor ontvang nie.

21) Prysgeld (Nasionale wenners):

Graad 8 & 9

*1ste plek: R10 000 (leerder) & R10 000 (skool)

*2de plek: R7 500 (leerder) & R7 500 (skool)

*3de plek: R5 000 (leerder) & R5 000 (skool)

Indien van die plekke gedeel word, sal die bedrag gelykop gedeel word.

 

Graad 10 & 11

*1ste plek: R10 000 (leerder) & R10 000 (skool)

*2de plek: R7 500 (leerder) & R7 500 (skool)

*3de plek: R5 000 (leerder) & R5 000 (skool)

Indien van die plekke gedeel word, sal die bedrag gelykop gedeel word.

 

22) Prysgeld (Provinsiale wenners):

Graad 8 & 9

Die wenner van die graad 8&9-kompetisie ontvang R5 000. Tweede plek: R3 000 en derde plek: R2 000. Indien van die plekke gedeel word, sal die bedrag gelykop gedeel word. Indien van hierdie plekke beklee word deur nasionale wenners, sal die leerder slegs die nasionale prysgeld ontvang

Graad 10 & 11

Die wenner van die hoërskoolkompetisie ontvang R5 000. Tweede plek: R3 000 en derde plek: R2 000. Indien van die plekke gedeel word, sal die bedrag gelykop gedeel word. Indien van hierdie plekke beklee word deur nasionale wenners, sal die leerder slegs die nasionale prysgeld ontvang.

23) Skole/Leerders wat hul aan oneerlike praktyk skuldig maak, se inskrywings sal outomaties gediskwalifiseer word. Individue sal aanlyn moet verklaar dat hul die vraestel op hulle eie (sonder enige hulp van medeleerders, ouers, onderwysers of enige iemand anders) voltooi het. Dit moet die leerder se EIE werk wees.

24) Geen personeellid van Media24/Netwerk24/Cum Laude Media of van KnowBrainer Academy se gesinslede mag aan die kompetisie deelneem nie.

25) Die finaliste/wenners sal ook op Netwerk24 en in Die Burger/Beeld/Volksblad aangekondig word.

26) Die wenners moet bereid wees om in die openbaar en in media te verskyn teen geen vergoeding nie.

27) Die organiseerders onderneem om die pryse binne ’n redelike tyd aan die wenners te versprei.

28) Leerders mag slegs een keer die kompetisie voltooi.

29) Die reëlings en formaat van die finale ronde sal later bekend gemaak word.

 BELANGRIKE DATUMS:

8 Julie                Alle leerders wat wil deelneem moet geregistreer wees.

10 Julie        Die uitdunronde word aanlyn tuis afgelê. Leerders kan vanaf 14:00 skryf onder eksamentoestande by die huis. Die  toegelate 15 min.per leerder begin sodra die leerder inteken op die skakel wat in die e-pos aangestuur is.

15 Augustus    Finale ronde vind plaas. Finaliste sal vroegtydig verwittig word. (Afhangend van die staat van inperking, sal bevestig word hoe/waar die finale ronde afgelê gaan word)

30) Die organiseerders behou die reg voor om aanpassings aan die reëls en regulasies te maak. Veranderinge sal aan die deelnemers en/of skole gekommunikeer word.

Vir meer inligting besoek www.cumlaudemedia.com, die facebook blad www.facebook.com/CumLaudeMedia/  of e-pos blitsbrein@cumlaudemedia.com

*Sekere antivirus programme kan die webwerf blokkeer. Skakel asb. die antivirus program tydelik af en gaan voeg die webadres by die lys van betroubare webwerwe (trusted sites). Skakel die antivirus daarna weer aan.

12 thoughts on “BLITSBREIN JUNIOR 2020 – Reëls en Regulasies

  1. Hallo Leon
   Weens die COVID-19-pandemie kan ouers vanjaar die rol van die onderwyser vertolk.

  1. Hallo Nadia
   Daar is geen beperking. Almal moet toegang hê tot ‘n rekenaar/tablet of selfoon.

 1. Hallo mag hulle dit by die huis skryf of moet hulle by die skool onder toesig.

  1. Hallo Leon
   Die uitdunronde sal by die huis geskryf word indien skole teen daardie tyd nog nie ten volle operasioneel is nie. Sodra ons meer duidelikheid het oor hoe die landskap lyk na inperking, sal daar ‘n besluit geneem word hoe die finale ook tuis afgelê kan word (indien nodig).
   Groete
   Blitsbreinspan

 2. Pingback: Blitsbrein – AHS
  1. Tuisskool-leerders kan aan die uitdunronde deelneem, maar kan ongelukkig nie deurdring na die finale nie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *