WISKUNDEKOMPETISIE 2020 – Reëls en Regulasies

1) Enige leerder wat gedurende 2020 in graad 6 of 7 is, kan aan die Wiskundekompetisie vir laerskoolleerders 2020 deelneem. Vir die hoërskoolkompetisie kan enige leerder wat gedurende 2020 in graad 10, 11 of 12 is, deelneem.

2) Deelname is gratis en die vraestelle sal in Afrikaans wees.

3) Leerders in publieke en private skole (in enige provinsie van Suid-Afrika) mag deelneem, maar moet bereid wees om die finale ronde in die Wes-Kaap, Gauteng en Vrystaat af te lê. Geen tuisskole of wiskundesentrums se leerders kan vir die kompetisie inskryf nie.

4) Daar sal twee vraestelle wees: een vir laerskoolleerders en een vir hoërskoolleerders.

5) Die kompetisie bestaan uit twee rondes: uitdunronde wat aanlyn by skole geskryf word en ʼn finale ronde wat in Kaapstad, Gauteng en Vrystaat afgelê sal word. Sien punt no. 16.

6) Skole en/of wiskunde-onderwysers moet deelnemende leerders voor/op 4 Mei 2020 (vir die laerskoolkompetisie) en voor/op 11 Mei 2020 (vir die hoërskoolkompetisie) aanlyn registreer. Volg die onderstaande registrasieprosedure:

6.1) Registreer by www.cumlaudemedia.com*. (Vir die laerskoolkompetisie klik op die laerskoolinskrywingsblokkie. Vir die hoërskoolkompetisie klik op die hoërskoolinskrywingsblokkie.)

6.2) Die registrasieproses vir die laerskool sluit 6 Mei om 17:00. Vir die hoërskoolleerders sluit registrasies op 13 Mei om 17:00

6.3) Leerders kan self registreer of onderwysers kan leerders registreer.

6.4) Indien die registrasie suksesvol was, sal elke leerder ‘n bevestigende e-pos met inligting oor die wiskundekompetisie ontvang.

6.5) Onderwysers sal voor die uitdunronde ‘n e-pos ontvang van leerders wat geregistreer het.

6.6) Die uitdunrondes vind plaas op 8 Mei (laerskool) om 14:00 en op 15 Mei (hoërskool) om 14:30. Die skakel na die vraestel sal dan aktief wees. Leerders klik dan op die skakel (wat vroeër per e-pos aan hulle gestuur is) om die toets af te lê.

6.7) Leerders wat suksesvol geregistreer is, sal toegang hê tot ’n oefenronde wat uit 10 vrae bestaan, om seker te maak hulle verstaan die stelsel en sodat enige aanlyn problem vooraf uitgesorteer kan word.

7) Leerders beantwoord 20 vrae. Hulle kry 60 minute om die vrae te beantwoord. Ons vra dat ʼn personeellid van die skool aktief toesig hou (eksamentoestande geld) vir die duur van die kompetisie.

7) Deelnemende skole moet verseker dat deelnemers betroubare toegang tot die internet het, asook genoeg rekenaars waarop leerders kan skryf.

8) Die uitdunrondes sal op 8 Mei 2020 (laerskoolleerders) en 15 Mei 2020 (hoërskoolleerders) aanlyn by deelnemende skole afgelê word.

9) Skole moet verseker dat die uitdunronde onder behoorlike toesig (eksamentoestande) afgelê word. Geen sakrekenaars of aanlynrekenaars mag gebruik word nie. Slegs ʼn potlood en skoon papier (om berekeninge op te doen) is toelaatbaar.

10) Dit is skole se verantwoordelikheid om seker te maak die skool se “firewalls” en sekuriteitstelsels blokkeer nie die webwerf nie. Skole moet ook Chrome of Firefox as bedryfstelsel gebruik vir optimale funksionering van die webwerf.

11) Leerders kan die uitdunronde ook op tablette of selfone (onder toesig) aflê.

12) Die vraestel vir die uitdunronde bestaan uit 20 vrae. Leerders het 60 minute om die vraestel te voltooi.

13) Leerders se individuele tye wat dit neem om die vraestel te voltooi, sal ook in ag geneem word. Verkeerde antwoorde sal negatief gemerk word. Indien daar meer as een leerder is wat tydens die uitdunronde/finale ronde 100% behaal het, sal die vinnigste tyd die volgende oorwegende faktor wees by die bepaling van die finaliste/wenner.

14) Sestig finaliste per laer- en hoërskoolkompetisie, sal uitgenooi word na die finale ronde. Finaliste moet bereid wees om aan die finale ronde in Kaapstad, Gauteng of Vrystaat deel te neem. Reis-en verblyfkostes sal vir die finalis se eie rekening wees. Finaliste word vir die finale ingedeel volgens die keuse wat uitgeoefen word tydens registrasie. Maak asb. seker al die inligting is korrek aangesien dit moeilik is om leerders te skuif.

15) Elke finalis wat die finale ronde bywoon, ontvang ʼn kontantprys van R1 000 asook ʼn sertifikaat van deelname.

16) Die finale ronde sal op Saterdag 25 Julie, in die Wes-Kaap, Gauteng en Vrystaat plaasvind. Die venues sal later bevestig word.

17) Die beoordelaars se beslissing is finaal en geen korrespondensie sal daaroor gevoer word nie.

18) Geen individuele terugvoer sal aan deelnemers gegee word nie. Algemene terugvoer kan wel aan die deelnemende skool gestuur word.

19) Die organiseerders behou hulle die reg voor om nie al die pryse toe te ken nie en hulle beslissing is finaal.

20) Media24/Die Burger/Beeld/Volksblad/Netwerk24/Cum Laude Media behou hom die reg voor om foto’s van die finaliste te publiseer (gedruk of aanlyn). Dit kan ook in toekomstige bemarkingsmateriaal gebruik word. Deelnemers/finaliste sal nie vergoeding daarvoor ontvang nie.

21) Prysgeld (Nasionale wenners):

Laerskool:

*1ste plek: R15 000 (leerder) & R15 000 (skool)

*2de plek: R10 000 (leerder) & R10 000 (skool)

*3de plek: R5 000 (leerder) & R5 000 (skool)

Indien van die plekke gedeel word, sal die bedrag gelykop gedeel word.

 

Hoërskool

*1ste plek: R20 000 (leerder) & R20 000(skool)

*2de plek: R15 000 (leerder) & R15 000 (skool)

*3de plek: R10 000 (leerder) & R10 000 (skool)

Indien van die plekke gedeel word, sal die bedrag gelykop gedeel word.

 

22) Prysgeld (Provinsiale wenners):

Laerskool:

Die wenner van die laerskoolkompetisie ontvang R3 000. Tweede plek: R2 000 en derde plek: R1 000. Indien van die plekke gedeel word, sal die bedrag gelykop gedeel word. Indien van hierdie plekke beklee word deur nasionale wenners, sal die leerder slegs die nasionale prysgeld ontvang

Hoërskool:

Die wenner van die hoërskoolkompetisie ontvang R5 000. Tweede plek: R3 000 en derde plek: R2 000. Indien van die plekke gedeel word, sal die bedrag gelykop gedeel word. Indien van hierdie plekke beklee word deur nasionale wenners, sal die leerder slegs die nasionale prysgeld ontvang.

23) Skole/Leerders wat hul aan oneerlike praktyk skuldig maak, se inskrywings sal outomaties gediskwalifiseer word. Individue sal na afloop van die kompetisie aanlyn moet verklaar dat hul die vraestel op hulle eie (sonder enige hulp van medeleerders, ouers, onderwysers of enige iemand anders) voltooi het. Dit moet die leerder se EIE werk wees.

24) Geen personeellid van Die Burger/Beeld/Volksblad/Netwerk24/Cum Laude Media of van KnowBrainer Academy se gesinslede mag aan die kompetisie deelneem nie.

25) Die finaliste/wenners sal ook in Die Burger/Beeld/Volksblad/Netwerk24 & Cum Laude Media aangekondig word.

26) Die wenners moet bereid wees om in die openbaar en in media te verskyn teen geen vergoeding nie.

27) Die organiseerders onderneem om die pryse binne ’n redelike tyd aan die wenners te versprei.

28) Die organiseerders behou die reg voor om veranderinge aan die reëls en regulasies te maak. Deelnemers en/of skole sal van enige veranderinge ingelig word

BELANGRIKE DATUMS:

6 Mei Alle laerskoolleerders wat wil deelneem moet geregistreer wees.

8 Mei Die laerskool-uitdunronde vind plaas om 14:00 onder eksamentoestande by die skool. Die uur begin sodra die leerder inteken op die skakel wat in die e-pos aangestuur is.

13 Mei Alle hoërskoolleerders wat wil deelneem moet geregistreer wees.

15 Mei Die hoërskool-uitdunronde vind plaas om 14:30 onder eksamentoestande by die skool. Die uur begin sodra die leerder inteken op die skakel wat in die e-pos aangestuur is.

25 Julie Finale ronde vind plaas in die Hoërskool Brackenfell (Wes-Kaap), Hoërskool Florida (Gauteng) en Hoërskool Sentraal (Vrystaat). Finaliste sal vroegtydig verwittig word.

Prysuitdelingsfunksies:

15 September        Kaapstad

16 September        Johannesburg

17 September        Bloemfontein

 

Vir meer inligting besoek www.cumlaudemedia.com , die facebook blad www.facebook.com/CumLaudeMedia/ of e-pos wiskunde@cumlaudemedia.com

Indien u ‘n elektroniese weergawe van die reëls en regulasies verlang, stuur asb vir ons ‘n e-pos waarin die dokument versoek.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *