NETWERK24 SKOLENUUS-KOMPETISIE 2021: Inskrywings is oop!

Het jou skool ‘n skoolkoerant? Of dit nou digitaal is of gedruk word, ons is opsoek na die beste skoolkoerante in Suid-Afrika. En soos altyd, kan wenners wegstap met HOPE prysgeld. Hieronder al die kategorieë en kriteria waarvolgens koerante/inskrywings beoordeel sal word.

INSKRWYINGS moet Cum Laude Media teen Vrydag 17 September (17:00) bereik.

Laai die INSKRYWINGSVORM hier af en klik op Bepalings en voorwaardes vir die reëls en regulasies. Die VRYWARINGSVORM 2021 moet ook saam met die inskrywing ingestuur word.

SKOLENUUSKOMPETISIE: KATEGORIEË

Inskrywings word ontvang vir kopie wat van die tweede kwartaal 2020 tot die einde van die tweede kwartaal 2021 gepubliseer is. Dus, inhoud geskep tussen: 1 Junie 2020 – 9 Julie 2021

KATEGORIE 1: GEDRUKTE SKOOLKOERANTE

1a. Beste gedrukte skoolkoerant
Prysgeld: R25 000 vir die skool

1b. Beste uitleg van ‘n gedrukte skoolkoerant
Prysgeld: R5000 vir die skool

KATEGORIE 2: SKOLENUUS

2a. Beste nuusberig
Prysgeld: R5000 vir die leerling

2b. Beste onderhoud
Prysgeld: R5000 vir die leerling

2c. Beste feature/indiepte-artikel
Prysgeld: R5000 vir die leerling

2d. Beste sportberig
Prysgeld: R5000 vir die leerling

2e. Beste nuusfoto
Prysgeld: R5000 vir die leerling

2f. Beste feature-foto
Prysgeld: R5000 vir die leerling

2g. Beste spotprent
Prysgeld: R5000 vir die leerling

KATEGORIE 3: DIGITALE SKOLENUUS

3a. Beste digitale skoolkoerant op Netwerk24
Prysgeld: R30 000 vir die skool

3b. Beste digitale skoolkoerant
Prysgeld: R25 000 vir die skool

3c. Beste Facebook-bladsy
Prysgeld: R5000 vir die skool

3d. Beste sosiale mediaveldtog
Prysgeld: R5000 vir die skool

3e. Beste Instagram-bladsy
Prysgeld: R5000 vir die skool

3f. Beste live video op sosiale media (Facebook, Instagram)
Prysgeld: R5000 vir die skool

KATEGORIE 4: INNOVASIE: Covid-19-inperking

Beste gebruik van medium (digitaal of gedruk) om informasie tydens die pandemie aan die skoolgemeenskap te kry vanaf skoolkoerant . Dus: die innoverende gebruik van sosialemedia – Facebook, Instagram, Whatsapp, TikTok, OF nuusbriewe/vonkpos, OF plakkate, OF berigte, OF video, wat die skoolgemeenskap tydens die inperking op die hoogte gehou het.

Prysgeld: R10 000 vir die skool

 

Meer detail oor wat ingeskryf en gestuur moet word vir die verskillende kategorieë asook die kriteria waarvolgens beoordeel gaan word:

KATEGORIE 1: GEDRUKTE SKOOLKOERANTE

1a. Beste gedrukte skoolkoerant

Skryf twee uitgawes van jou gedrukte skoolkoerant in vir hierdie kategorie.

 • Inskrywings word ontvang vir kopie wat van die tweede kwartaal 2020 tot die einde van die tweede kwartaal 2021 gepubliseer is. Dus, inhoud geskep tussen: 1 Junie 2020 – 9 Julie 2021
 • Die uitgawes moet volledig in PDF-formaat aangestuur word.

Kriteria:

Afdeling TOTAAL: 100
Algehele indruk Punt uit 20
Uitleg en Kreatiwiteit Punt uit 20
Taalgebruik Punt uit 20
Nuussin, kwaliteit van inligting Punt uit 10
Gehalte van skryfwerk Punt uit 20
Gebruik van foto’s Punt uit 10

 

KATEGORIE 1: GEDRUKTE SKOOLKOERANTE

1b. Beste uitleg van ‘n gedrukte skoolkoerant

Skryf twee uitgawes van jou gedrukte skoolkoerant in vir hierdie kategorie.

 • Inskrywings word ontvang vir kopie wat van die tweede kwartaal 2020 tot die einde van die tweede kwartaal 2021 gepubliseer is. Dus, inhoud geskep tussen: 1 Junie 2020 – 9 Julie 2021
 • Die uitgawes moet volledig in PDF-formaat aangestuur word.

Kriteria:

Afdeling TOTAAL: 100
Algehele indruk Punt uit 20
Gebruik van foto’s Punt uit 20
Kreatiwiteit Punt uit 20
Leesbaarheid Punt uit 20
Bevat dit al die nodige elemente van ‘n koerant? Punt uit 20

 

KATEGORIE 2: SKOLENUUS

2a. Beste nuusberig

Skryf ‘n nuusberig in wat in jou skool se skoolkoerant (digitaal of gedruk) verskyn het.

 • Die onderhoud moet tussen die volgende datums gepubliseer word: Tussen die begin van die tweede kwartaal 2020 en die einde van die tweede kwartaal 2021.
 • Die nuusberig moet in PDF-formaat ingestuur word.

Kriteria:

Afdeling TOTAAL: 100
Algehele indruk Punt uit 25
Skryfstyl Punt uit 25
Taalgebruik Punt uit 25
Nuuswaardigheid Punt uit 25

 

KATEGORIE 2: SKOLENUUS

2b. Beste onderhoud

Skryf ‘n onderhoud in wat in jou skool se skoolkoerant (digitaal of gedruk) verskyn het.

 • Die onderhoud moet tussen die volgende datums gepubliseer word: Tussen die begin van die tweede kwartaal 2020 en die einde van die tweede kwartaal 2021.
 • Die onderhoud moet in PDF-formaat ingestuur word.

Kriteria:

Afdeling TOTAAL: 100
Algehele indruk Punt uit 25
Skryfstyl Punt uit 25
Taalgebruik Punt uit 25
Kreatiwiteit Punt uit 25

 

KATEGORIE 2: SKOLENUUS

2c. Beste feature/indiepte-artikel

Skryf ‘n feature of indiepte-artikel in wat in jou skool se skoolkoerant (digitaal of gedruk) verskyn het.

 • Die feature of indiepte-artikel moet tussen die volgende datums gepubliseer word: Tussen die begin van die tweede kwartaal 2020 en die einde van die tweede kwartaal 2021.
 • Die onderhoud moet in PDF-formaat ingestuur word.

Kriteria:

Afdeling TOTAAL: 100
Algehele indruk Punt uit 20
Skryfstyl Punt uit 20
Taalgebruik Punt uit 20
Nuuswaardigheid Punt uit 20
Kreatiwiteit Punt uit 20

 

KATEGORIE 2: SKOLENUUS

2d. Beste sportberig

Skryf ‘n sportberig in wat in jou skool se skoolkoerant (digitaal of gedruk) verskyn het.

 • Die sportberig moet tussen die volgende datums gepubliseer word: Tussen die begin van die tweede kwartaal 2020 en die einde van die tweede kwartaal 2021.
 • Die onderhoud moet in PDF-formaat ingestuur word.

Kriteria:

Afdeling TOTAAL: 100
Algehele indruk Punt uit 25
Skryfstyl Punt uit 25
Taalgebruik Punt uit 25
Nuuswaardigheid Punt uit 25

 

KATEGORIE 2: SKOLENUUS

2e. Beste nuusfoto

Skryf ‘n nuusfoto in wat in jou skool se skoolkoerant (digitaal of gedruk) verskyn het.

 • Die nuusfoto moet tussen die volgende datums gepubliseer word: Tussen die begin van die tweede kwartaal 2020 en die einde van die tweede kwartaal 2021.
 • Die foto moet digitaal in JPEG aangestuur word.

Kriteria:

Afdeling TOTAAL: 100
Algehele indruk Punt uit 25
Komposisie Punt uit 25
Tegniek Punt uit 25
Nuuswaardigheid Punt uit 25

 

KATEGORIE 2: SKOLENUUS

2f. Beste sportfoto

Skryf ‘n sportfoto in wat in jou skool se skoolkoerant (digitaal of gedruk) verskyn het.

 • Die sportfoto moet tussen die volgende datums gepubliseer word: Tussen die begin van die tweede kwartaal 2020 en die einde van die tweede kwartaal 2021.
 • Die foto moet digitaal in JPEG aangestuur word.

Kriteria:

Afdeling TOTAAL: 100
Algehele indruk Punt uit 25
Komposisie Punt uit 25
Tegniek Punt uit 25
Nuuswaardigheid Punt uit 25

 

KATEGORIE 2: SKOLENUUS

2g. Beste spotprent

Skryf ‘n sportfoto in wat in jou skool se skoolkoerant (digitaal of gedruk) verskyn het.

 • Die sportfoto moet tussen die volgende datums gepubliseer word: Tussen die begin van die tweede kwartaal 2020 en die einde van die tweede kwartaal 2021.
 • Die foto moet digitaal in JPEG aangestuur word.

Kriteria:

Afdeling TOTAAL: 100
Algehele indruk Punt uit 25
Tegniek Punt uit 25
Humor Punt uit 25
Nuuswaardigheid Punt uit 25

 

KATEGORIE 3: DIGITALE SKOLENUUS

3a. Beste digitale skoolkoerant op Netwerk24

Maak seker jy laai jou skoolkoerant op Netwerk24 om vir hierdie kategorie te kan inskryf.

 • Stuur ‘n link na die digitale weergawe van jou skoolkoerant op Netwerk24 saam met die inskrywing in.
 • Wil jy jou skoolkoerant ook op Netwerk24 laai? Kontak Kayla Alexander by alexander@24.com vir meer inligting.

Kriteria:

Afdeling TOTAAL: 100
Algehele indruk Punt uit 20
Nuuswaardigheid Punt uit 20
Skryfstyl Punt uit 20
Vars kopie Punt uit 20
Kreatiewe gebruik van die platform Punt uit 20

 

KATEGORIE 3: DIGITALE SKOLENUUS

3b. Beste digitale skoolkoerant

Skryf ten minste twee uitgawes van jou digitale skoolkoerant in.

 • Die digitale skoolkoerant moet tussen die volgende datums gepubliseer word: Tussen die begin van die tweede kwartaal 2020 en die einde van die tweede kwartaal 2021.
 • Stuur ‘n link na die digitale weergawe van jou skoolkoerant saam met die inskrywing in.

Kriteria:

Afdeling TOTAAL: 100
Algehele indruk Punt uit 20
Gebruik van foto’s Punt uit 20
Kreatiwiteit Punt uit 20
Leesbaarheid Punt uit 20
Gebruikersvriendelikheid Punt uit 20

 

KATEGORIE 3: DIGITALE SKOLENUUS

3c. Beste Facebook-bladsy

Skryf jou skool se Facebook-bladsy in.

 • Die Facebook-bladsy sal beoordeel word vir alles wat geplaas is tot en met 29 September 2021 om 23h00.
 • Stuur ‘n link na jou skool se Facebook-bladsy saam met die inskrywing in.

Kriteria:

Afdeling TOTAAL: 100
Algehele indruk Punt uit 20
Aantal followers Punt uit 20
Kreatiewe gebruik van die platform Punt uit 20
Gereelde gebruik van die platform Punt uit 20
Gebruik van foto’s en multimedia op die platform, insluitende Facebook live Punt uit 20

 

KATEGORIE 3: DIGITALE SKOLENUUS

3d. Beste sosiale mediaveldtog

Skryf ‘n sosiale mediaveldtog in wat jou skool op sosiale media aangepak het.

 • Die sosiale mediaveldtog sal beoordeel word vir alles wat geplaas is tot en met 29 September 2021 om 23h00.
 • Die veldtog kan op meer as een sosiale mediaplatform geloods word.
 • Enige sosiale medianetwerk kan gebruik word.
 • Stuur links na die veldtog of die hutsmerk aan saam met jou inskrywing.

Kriteria:

Afdeling TOTAAL: 100
Algehele indruk Punt uit 20
Impak van die veldtog Punt uit 20
Kreatiewe gebruik van die veldtog Punt uit 20
Aantal deelnemers aan die veldtog Punt uit 20
Gebruik van foto’s en multimedia in die veldtog Punt uit 20

KATEGORIE 3: DIGITALE SKOLENUUS

3e. Beste Instagram-bladsy

Skryf jou skool se Instagram-bladsy in vir hierdie kategorie.

 • Die Instagram-bladsy sal beoordeel word vir alles wat geplaas is tot en met 29 September 2021 om 23h00.
 • Stuur ‘n link na jou skool se Instagram-bladsy saam met jou inskrywing.

Kriteria:

Afdeling TOTAAL: 100
Algehele indruk Punt uit 20
Aantal followers Punt uit 20
Kreatiewe gebruik van die platform Punt uit 20
Gereelde gebruik van die platform Punt uit 20
Gebruik van Instagram Stories en IGTV Punt uit 20

 

KATEGORIE 4: INNOVASIE: Covid-19-inperking

Beste gebruik van medium (digitaal of gedruk) om informasie tydens die pandemie aan die skoolgemeenskap te kry vanaf skoolkoerant . Dus: die innoverende gebruik van sosialemedia – Facebook, Instagram, Whatsapp, TikTok, OF nuusbriewe/vonkpos, OF plakkate, OF berigte, OF video, wat die skoolgemeenskap tydens die inperking op die hoogte gehou het.

Tydreeks: 23 Maart 2020 – 9 Julie 2021

 • Gedrukte inhoud moet in pdf-formaat formaat gestuur word.
 • Nuusbriewe moet aangeheg word in pdf-formaat.
 • Video/visuele elemente/ plakkate moet aangestuur word in .jpeg formaat, OF in pdf formaat, OF in .mp4/.mov formaat. Video’s kan ook deur ‘n skakel vanaf n video-platform gestuur word, soos YouTube, Vimeo, ens.
 • Sosialemedia-inhoud kan gestuur word deur die skakel(s) van die plasings te deel.
Afdeling TOTAAL: 100
Algehele indruk Punt uit 20
Boodskap in die belang van skolegemeenskap Punt uit 20
Kreatiewe gebruik van die medium/platform Punt uit 20
Boodskap duidelik oorgedra deur die medium/plaform Punt uit 20
Innoverende gebruik van medium/platform Punt uit 20

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *