SKOLENUUS 2022: Vrywaringsvorm

VRYWARINGSVORM 2022 (Laai die vorm hier af  VRYWARINGSVORM 2022)

Hiermee gee ek, as skoolhoof, toestemming dat hierdie inskrywing vir Netwerk24 se skolenuuskompetisie ingeskryf word.

Ek gee toestemming dat:

  1. a) hierdie inskrywing aanlyn op Netwerk24 gepubliseer mag word as deel van die kompetisie.
  2. b) Media24 onder geen verpligting, finansieel of van welke aard ook al, teenoor jou ten is opsigte van die gebruik, publisering en aanwending jou inskrywing nie;
  3. c) dat jou inskrywing op sosiale media netwerke versprei mag word;
  4. d) die inskrywing na Media24 se uitsluitlike diskresie versprei en aangewend mag word vir advertensie-doeleindes en publisiteit in enige formaat.

Ek bevestig ook dat inskrywings wat deur leerlinge gemaak word hul eie werk is en dat dit nie die werk van die onderwyser of die bemarker van die skool is nie. Indien dit anders blyk te wees, aanvaar ek dat my skool se inskrywing gediskwalifiseer gaan word.

Naam en van (drukskrif): ______________________________________________________________________

Naam van skool: ____________________________________________________________________________

Handtekening: ______________________________________________________________________________

Datum: ____________________________________________________________________________________

 

Plek: ______________________________________________________________________________________

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *