Wiskundekompetisie 2022 – Reëls en Regulasies

1) Enige leerder wat gedurende 2022 in graad 6 of 7 is, kan aan die Wiskundekompetisie vir laerskoolleerders 2022 deelneem. Vir die hoërskoolkompetisie kan enige leerder wat gedurende 2022 in graad 10, 11 of 12 is, deelneem.

2) Deelname is gratis en die vraestelle sal in Afrikaans wees.

3) Leerders in publieke en private skole (in enige provinsie van Suid-Afrika) mag deelneem. Geen tuisskole of wiskundesentrums se leerders kan vir die kompetisie inskryf nie.

4) Daar sal twee vraestelle wees: een vir laerskoolleerders en een vir hoërskoolleerders.

5) Die kompetisie bestaan uit twee rondes: ʼn uitdunronde en ʼn finale ronde. Beide die rondes sal tuis afgelê kan word.

6) Leerders en/of wiskunde-onderwysers moet deelnemers voor/op Woensdag 27 Julie 2022 om 12:00 (vir die laerskoolkompetisie) en voor/op Dinsdag 19 Julie 2022 om 12:00 (vir die hoërskoolkompetisie) aanlyn registreer. Volg die onderstaande registrasieprosedure:

6.1) Registreer by www.cumlaudemedia.com*. (Vir die laerskoolkompetisie klik op die laerskoolinskrywingsblokkie. Vir die hoërskoolkompetisie klik op die hoërskoolinskrywingsblokkie.)

6.2) Die registrasieproses vir die laerskool sluit Woensdag 27 Julie om 12:00. Vir die hoërskoolleerders sluit registrasies op Dinsdag 19 Julie om 12:00.

6.3) Deelnemers kan self registreer of onderwysers kan deelnemers registreer.

6.4) Indien die registrasie suksesvol was, sal die leerder ʼn bevestigende e-pos binne ʼn uur na registrasie, met inligting oor die wiskundekompetisie ontvang.

6.5) Die uitdunrondes vind plaas op Donderdag 28 Julie (laerskool) tussen 14:30 – 17:00 en op Woensdag 20 Julie (hoêrskool) tussen 15:00 en 17:30 klik dan op die skakel (wat vroeër per e-pos aan hulle gestuur is) om die toets af te lê.

6.6) Deelnemers wat suksesvol geregistreer is, sal toegang hê tot ʼn oefenronde wat uit 10 vrae bestaan, om seker te maak hulle verstaan die stelsel en sodat enige aanlynprobleem vooraf uitgesorteer kan word.

7) Deelnemers beantwoord 20 vrae. Hulle kry 60 minute om die vrae te beantwoord. Ons vra dat deelnemers die kompetsisie onder eksamentoestande moet voltooi.

8) Deelnemers moet verseker dat hulle betroubare toegang tot die internet het, asook ʼn betroubare rekenaar, tablet of selfoon waarop hulle die vraestelle kan aflê.

9) Ouers/Voogde moet verseker dat die uitdunronde onder behoorlike toesig (eksamentoestande) afgelê word. Geen sakrekenaars of aanlynrekenaars mag gebruik word nie. Slegs ʼn potlood en skoon papier (om berekeninge op te doen) is toelaatbaar.

10) Dit is deelnemers se verantwoordelikheid om seker te maak dat hul “firewalls” en sekuriteitstelsels nie die webwerf blokkeer nie. Deelnemers moet ook Chrome of Firefox as bedryfstelsel gebruik vir optimale funksionering van die webwerf.

11) Deelnemers kan die uitdunronde ook op tablette of selfone aflê.

12) Deelnermers se individuele tye wat dit neem om die vraestel te voltooi, sal ook in ag geneem word. Verkeerde antwoorde sal negatief gemerk word. Indien daar meer as een leerder is wat tydens die uitdunronde/finale ronde 100% behaal het, sal die vinnigste tyd die volgende oorwegende faktor wees by die bepaling van die finaliste/wenner.

13) Weens verfikasie van punte sal geen punte na die uitdunronde bekend gemaak word nie.

14) Sestig finaliste per laer- en hoërskoolkompetisie, sal uitgenooi word na die finale ronde. Finaliste word vir die finale ingedeel volgens die provinsiale keuse wat tydens registrasie uitgeoefen word. Maak asb. seker al die inligting is korrek aangesien dit moeilik is om deelnemers te skuif.

15) Die finale ronde vir Laerskoolleerders vind op Donderdag 29 September plaas en vir Hoërskoolleerders op Woensdag 28 September. Besonderhede oor die finale ronde sal direk met die finaliste gekommunikeer word. Elke finalis wat aan die finaal deelneem, sal R1 000 kontant ontvang!

16) Die beoordelaars se beslissing is finaal en geen korrespondensie sal daaroor gevoer word nie.

17) Geen individuele terugvoer sal aan deelnemers gegee word nie. Algemene terugvoer kan wel aan die deelnemende skool gestuur word.

18) Die organiseerders behou hulle die reg voor om nie al die pryse toe te ken nie en hulle beslissing is finaal. P

19) Media24/Die Burger/Beeld/Volksblad/Netwerk24/Cum Laude Media behou hom die reg voor om foto’s van die finaliste te publiseer (gedruk of aanlyn). Dit kan ook in toekomstige bemarkingsmateriaal gebruik word. Deelnemers/finaliste sal nie vergoeding daarvoor ontvang nie.

20) Prysgeld (Nasionale wenners):

Laerskool:

 • 1ste plek:R15 000 (leerder) & R15 000 (skool)
 • 2de plek:R10 000 (leerder) & R10 000 (skool)
 • 3de plek:R5 000 (leerder) & R5 000 (skool)

Indien van die plekke gedeel word, sal die bedrag gelykop gedeel word.

Hoërskool

 • 1ste plek:R20 000 (leerder) & R20 000(skool)
 • 2de plek: R15 000 (leerder) & R15 000 (skool)
 • 3de plek:R10 000 (leerder) & R10 000 (skool)

Indien van die plekke gedeel word, sal die bedrag gelykop gedeel word.

21) Prysgeld (Provinsiale wenners):

Laerskool:

Die wenner van die laerskoolkompetisie ontvang R3 000. Tweede plek: R2 000 en derde plek: R1 000. Indien van die plekke gedeel word, sal die bedrag gelykop gedeel word. Indien van hierdie plekke beklee word deur nasionale wenners, sal die leerder slegs die nasionale prysgeld ontvang

Hoërskool:

Die wenner van die hoërskoolkompetisie ontvang R5 000. Tweede plek: R3 000 en derde plek: R2 000. Indien van die plekke gedeel word, sal die bedrag gelykop gedeel word. Indien van hierdie plekke beklee word deur nasionale wenners, sal die leerder slegs die nasionale prysgeld ontvang.

22) Deelnemers wat hul aan oneerlike praktyk skuldig maak, se inskrywings sal outomaties gediskwalifiseer word. Individue sal voor die kompetisie aanlyn moet verklaar dat hul die vraestel op hulle eie (sonder enige hulp van medeleerders, ouers, onderwysers of enige iemand anders) voltooi het. Dit moet die leerder se EIE werk wees.

23) Geen personeellid van Die Burger/Beeld/Volksblad/Netwerk24/Cum Laude Media of van KnowBrainer Academy se gesinslede mag aan die kompetisie deelneem nie.

24) Die finaliste/wenners sal ook in Die Burger/Beeld/Volksblad/Netwerk24 & Cum Laude Media aangekondig word.

25) Die wenners moet bereid wees om in die openbaar en in media te verskyn teen geen vergoeding nie.

26) Die organiseerders onderneem om die prysgeld binne ʼn redelike tyd aan die wenners te betaal. Neem kennis: Betalings kan tot twee maande neem. Indien finaliste/wenners nie hulle aansporings-en/of wengeld nie betyds eis nie, kan prysgeld verbeur word. Sperdatums vir eise sal aan die betrokke finaliste/wenners en skole gekommunikeer word.

27) Die organiseerders behou die reg voor om veranderinge aan die reëls en regulasies te maak. Deelnemers en/of skole sal van enige veranderinge ingelig word.

 

*BELANGRIKE DATUMS:

 • Woensdag 27 Julie teen 12:00: Alle laerskoolleerders wat wil deelneem moet geregistreer wees.
 • Donderdag 28 Julie om 14:30: Die laerskool-uitdunronde vind plaas om 14:30 onder eksamentoestande by die huis. Die uur begin sodra die leerder inteken op die skakel wat in die e-pos aangestuur is.
 • Dinsdag 19 Julie teen 12:00: Alle hoërskoolleerders wat wil deelneem moet geregistreer wees.
 • Woensdag 20 Julie om 15:00: Die hoërskool-uitdunronde vind plaas om 15:00 onder eksamentoestande by die huis. Die uur begin sodra die leerder inteken op die skakel wat in die e-pos aangestuur is.
 • Donderdag 29 September: Finale ronde vir Laerskoolleerders vind plaas.
 • Woensdag 28 September: Finale ronde vir Hoërskoolleerders vind plaas

Al die nuutste nuus en inligting sal op Cum Laude Media se Facebook-bladsy www.facebook.com/CumLaudeMedia/ en webblad www.cumlaudemedia.com gekommunikeer word. Stuur gerus direkte kommunikasie rondom die kompetisie na: wiskunde@cumlaudemedia.com

*Sekere antivirus programme kan die webwerf blokkeer. Skakel asb. die antivirus program tydelik af en gaan voeg die webadres by die lys van betroubare webwerwe (trusted sites). Skakel die antivirus daarna weer aan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *