BLITSBREIN 2023 – Reëls en regulasies

Blitsbrein Junior 2023: Algemene Kenniskompetisie vir Hoërskoolleerders

Reëls en regulasies

1) Enige leerder wat gedurende 2023 in graad 8 – 12 is, kan aan die Algemene Kenniskompetisie vir 2023 deelneem.

2) Registrasie en deelname is gratis en die vraestelle sal in Afrikaans wees.

3) Leerders in publieke en private skole (in enige provinsie van Suid-Afrika) mag deelneem. Vanjaar mag Tuisskole ook deelneem. Tuisskole kan egter nie kwalifiseer vir die prysgeld in die kategorie “Skole met die meeste inskrywings” nie (punt 21).

4) Daar sal drie vraestelle/kompetisies wees: een vir graad 8&9-leerders, een vir graad 10&11’s en vanjaar ook een vir graad 12’s.

5) Die kompetisie bestaan uit een rondes wat aanlyn afgelê word.

6) Skole en/of onderwysers moet deelnemende leerders voor/op Dinsdag 10 Oktober aanlyn registreer. Volg die onderstaande registrasieprosedure:

6.1) Registreer by www.cumlaudemedia.com*. (Klik op die toepaslike skakel om leerders vir die gr. 8&9-kompetsie OF gr.10&11-kompetisie OF gr.12-kompetisie in te skryf) OF gebruik hierdie skakel https://blitsbrein.knowbrainer.org/

6.2) Die registrasieproses sluit Woensdag 11 Oktober 2023 (om 15:30).

6.3) Leerders kan self registreer of onderwysers kan leerders registreer. Maak die korrekte keuse by inskrywing.

6.4) Deelnemers moet aandui in watter van die drie provinsies hulle skole is ten einde die organiseerders in staat te stel om die wenners per streek te bepaal. Die organiseerders behou egter die reg voor om leerders, volgens die skool se ligging, vir die toekenning van pryse te in te deel.

6.5) Indien die registrasie suksesvol was, sal elke leerder ʼn bevestigende e-pos met inligting oor die kompetisie ontvang. Kyk ook in die “junk/spam” lêer van die e-posrekening.

6.6) Onderwysers sal voor die uitdunronde ʼn e-pos ontvang van leerders wat geregistreer het.

6.7) Leerders wat suksesvol geregistreer het, sal ook ʼn oefenronde kan aflê. Besonderhede sal per e-pos gestuur word. Indien jy nie binne een dag ‘n bevestigende e-pos ontvang het nie, stuur asb ‘n e-pos na blitsbrein@cumlaudemedia.com (Kyk asb ook in jou spam/junk folder).

6.9) Leerders beantwoord soveel moontlik vrae (maks. 150 vrae) in die toegelate 45 minute. Alhoewel die kompetisie aanlyn (by die skool of tuis) afgelê kan word, vra ons dat eksamentoestande geld vir die duur van die kompetisie. Indien dit tuis afgelê, moet ouers/voogde verseker eksamentoestande geld.

7) Dit is deelnemers se verantwoordelikheid om te verseker hulle betroubare toegang tot die internet het. Die internet mag nie vir navorsingsdoeleindes tydens die kompetisie gebruik word nie. In die geval van beurtkrag, kan die organiseerders nie verantwoordelik gehou word indien beurtkrag tydens die kompetisie geïmplementeer word nie.

8) BlitsbreinJunior sal op Woensdag 11 Oktober 2023 afgelê word.  Vraestelle sal slegs tussen 16:00 en 20:00 voltooi kan word.

9) Geen sakrekenaars of soekenjins van rekenaars mag gebruik word nie.

10) Dit is deelnemers se verantwoordelikheid om seker te maak se “firewalls” en sekuriteitstelsels blokkeer nie die webwerf nie. Maak gebruik van Chrome of Firefox as bedryfstelsel gebruik vir optimale funksionering van die webwerf.

11) Deelnemers kan die vraestel op hulle tablette of selfone (onder toesig) aflê.

12) Die vraestel bestaan uit 150 vrae wat lukraak verander word (rondomise).  Leerders het 45 minute om soveel moontlik vrae korrek te beantwoord.

13) Leerders se individuele tye wat dit neem om die vraestel te voltooi, sal ook in ag geneem word. Verkeerde antwoorde sal negatief gemerk word. Indien daar meer as een leerder is wat tydens die uitdunronde/finale ronde 100% behaal het, sal die vinnigste tyd die volgende oorwegende faktor wees by die bepaling van die finaliste/wenner.

Puntetoekenning:

5 punte vir elke korrekte antwoord

-2 punte vir verkeerde antwoorde

0 punte vir vrae wat nie beantwoord is nie.

14) Die beoordelaars se beslissing is finaal en geen korrespondensie sal daaroor gevoer word nie.

15) Geen individuele terugvoer sal aan deelnemers gegee word nie. Algemene terugvoer kan moontlik aan die deelnemende skool gestuur word.

16) Leerders kan na 19:00 (op 11 Oktober) weer op die kompetisieskakel klik en aanmeld om hulle punte te verkry.

17) Die organiseerders behou hulle die reg voor om nie al die pryse toe te ken nie en hulle beslissing is finaal.

18) Media24/Netwerk24/Cum Laude Media behou hom die reg voor om foto’s van die finaliste te publiseer (gedruk of aanlyn). Dit kan ook in toekomstige bemarkingsmateriaal gebruik word. Deelnemers/finaliste sal nie vergoeding daarvoor ontvang nie.

19) Prysgeld (Nasionale wenners):

Graad 8 & 9

*1ste plek: R10 000 (leerder)

*2de plek: R7 500 (leerder)

*3de plek: R5 000 (leerder)

Indien van die plekke gedeel word, sal die bedrag gelykop gedeel word.

Graad 10 & 11

*1ste plek: R10 000 (leerder)

*2de plek: R7 500 (leerder)

*3de plek: R5 000 (leerder)

Indien van die plekke gedeel word, sal die bedrag gelykop gedeel word.

Graad 12

*1ste plek: R10 000 (leerder)

*2de plek: R7 500 (leerder)

*3de plek: R5 000 (leerder)

Indien van die plekke gedeel word, sal die bedrag gelykop gedeel word.

20) Prysgeld (Provinsiale wenners):

Graad 8 & 9

Die wenner van die graad 8&9-kompetisie ontvang R5 000. Tweede plek: R3 000 en derde plek: R2 000. Indien van die plekke gedeel word, sal die bedrag gelykop gedeel word. Indien van hierdie plekke beklee word deur nasionale wenners, sal die leerder slegs die nasionale prysgeld ontvang

Graad 10 & 11

Die wenner van die graad 10 & 11-kompetisie ontvang R5 000. Tweede plek: R3 000 en derde plek: R2 000. Indien van die plekke gedeel word, sal die bedrag gelykop gedeel word. Indien van hierdie plekke beklee word deur nasionale wenners, sal die leerder slegs die nasionale prysgeld ontvang.

Graad 12

Die wenner van die graad 12-kompetisie ontvang R5 000. Tweede plek: R3 000 en derde plek: R2 000. Indien van die plekke gedeel word, sal die bedrag gelykop gedeel word. Indien van hierdie plekke beklee word deur nasionale wenners, sal die leerder slegs die nasionale prysgeld ontvang.

21) Skole met die MEESTE inskrywings (per kompetisie), ontvang die volgende prysgeld:

Graad 8 & 9 R10 000

Graad 10 & 11 R10 000

Graad 12 R10 000

22) Deelnemers/Skole wat hul aan oneerlike praktyk skuldig maak, se inskrywings sal outomaties gediskwalifiseer word. Individue sal na afloop van die kompetisie aanlyn moet verklaar dat hul die vraestel op hulle eie (sonder enige hulp van medeleerders, ouers, onderwysers of enige iemand anders) voltooi het. Dit moet die leerder se EIE werk wees.

23) Geen personeellid van Media24/Netwerk24/Cum Laude Media of van KnowBrainer Academy se gesinslede mag aan die kompetisie deelneem nie.

24) Die finaliste/wenners sal ook op Netwerk24 en in Die Burger/Beeld/Volksblad aangekondig word.

25) Die wenners moet bereid wees om in die openbaar en in media te verskyn teen geen vergoeding nie.

25) Die organiseerders onderneem om die pryse binne ’n redelike tyd aan die wenners te versprei.

27) Leerders mag slegs een keer die kompetisie voltooi.

BELANGRIKE DATUMS:

10 Oktober           Alle leerders wat wil deelneem moet geregistreer wees.

11 Oktober        Vraestelle word afgelê onder eksamentoestande by die huis/skool. Die  toegelate 45 min. per leerder begin sodra die leerder inteken op die skakel wat in die e-pos aangestuur is.

Vir meer inligting besoek www.cumlaudemedia.com, die facebook blad www.facebook.com/CumLaudeMedia/  of e-pos blitsbrein@cumlaudemedia.com

*Sekere antivirus programme kan die webwerf blokkeer. Skakel asb. die antivirus program tydelik af en gaan voeg die webadres by die lys van betroubare webwerwe (trusted sites). Skakel die antivirus daarna weer aan.

2 thoughts on “BLITSBREIN 2023 – Reëls en regulasies

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *